درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
علم دینی: مقایسه ی نظریه های دکتر گلشنی و آیه الله جوادی آملی
544 مرتبه مشاهده شده

علم دینی: مقایسه ی نظریه های دکتر گلشنی و آیه الله جوادی آملی

فاخری، مرضیه Fakheri, Marzieh

 1. شماره پایان نامه:49660
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: فاخری، مرضیه
 4. عنوان:علم دینی: مقایسه ی نظریه های دکتر گلشنی و آیه الله جوادی آملی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:59ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: علم دینی Religious Science
 11. توصیفگر: علوم تجربی Empirical Science
 12. توصیفگر: اسلام Islam
 13. توصیفگر: عقل جزوی Reason
 14. توصیفگر: جهان بینی World View
 15. توصیفگر: مابعدالطبیعه دینی Religious Metaphysics
 16. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها