درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی نقش اخلاقی مصنوعات تکنیکی بر اساس نظریه‌ی ارزش‌بار بودن تکنولوژی
607 مرتبه مشاهده شده

بررسی نقش اخلاقی مصنوعات تکنیکی بر اساس نظریه‌ی ارزش‌بار بودن تکنولوژی

حسین‌پور، حسام Hosseinpour, Hesam

 1. شماره پایان نامه:49943
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: حسین‌پور، حسام
 4. عنوان:بررسی نقش اخلاقی مصنوعات تکنیکی بر اساس نظریه‌ی ارزش‌بار بودن تکنولوژی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1396.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:73ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: بی طرفی ارزشی Value Neutrality
 11. توصیفگر: فناوری ارزش بار Value Laden Technology
 12. توصیفگر: طراحی ارزش حساس Value Sensitive Design
 13. توصیفگر: قصدیت مادی Material Intentionality
 14. توصیفگر: ساختار افزایشی - کاهشی Amplification-Reduction Structure
 15. استاد راهنما. سفیدخوش، میثم
 16. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها