درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مساله ی وصفی گرایی و ضد وصفی گرایی در معنا و پیامدهای آن برای مساله ی آگاهی
338 مرتبه مشاهده شده

مساله ی وصفی گرایی و ضد وصفی گرایی در معنا و پیامدهای آن برای مساله ی آگاهی

کاظمی اسکویی، عباس Kazemi Oskooei, Abbas

 1. شماره پایان نامه:50027
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کاظمی اسکویی، عباس
 4. عنوان:مساله ی وصفی گرایی و ضد وصفی گرایی در معنا و پیامدهای آن برای مساله ی آگاهی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:87ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: معناشناسی Semantics
 11. توصیفگر: معنی Meaning
 12. توصیفگر: نظریه ارجاع Reference Theory
 13. توصیفگر: آگاهی از معنا Semantic Awareness
 14. توصیفگر: معناشناسی دوبعدی Two-Dimensional Semantics
 15. توصیفگر: وصفی گرایی Descriptirism
 16. توصیفگر: مفادهای اولیه Primary Intensions
 17. استاد راهنما. آزادگان، ابراهیم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها