درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تبیین مفهوم تمدن با استفاده از نظریه ادراکات اعتباری با تأکید بر دانش و فناوری به عنوان مولفه های تمدنی
421 مرتبه مشاهده شده

تبیین مفهوم تمدن با استفاده از نظریه ادراکات اعتباری با تأکید بر دانش و فناوری به عنوان مولفه های تمدنی

طحانی، علی Tahani, Ali

 1. شماره پایان نامه:50072
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: طحانی، علی
 4. عنوان:تبیین مفهوم تمدن با استفاده از نظریه ادراکات اعتباری با تأکید بر دانش و فناوری به عنوان مولفه های تمدنی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:71ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: کاربرد فناوری Technology Application
 11. توصیفگر: ساختار شناختی Cognitive Structure
 12. توصیفگر: اعتبار استخدام Constructive Perception Employment
 13. توصیفگر: پانتومیم زبانی Linguistic Pantumim
 14. توصیفگر: فلسفه تمدن Civilization Philosophy
 15. توصیفگر: تمدن نوین اسلامی New Islamic Civilization
 16. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 فهرست نقدها