درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مبتنی بر مدل برای بار AC الکترونیکی با قابلیت بازیابی توان ورودی
671 مرتبه مشاهده شده

طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مبتنی بر مدل برای بار AC الکترونیکی با قابلیت بازیابی توان ورودی

اخلاقی، صادق Akhlaghi, Sadegh

 1. شماره پایان نامه:52698
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: اخلاقی، صادق
 4. عنوان:طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مبتنی بر مدل برای بار AC الکترونیکی با قابلیت بازیابی توان ورودی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1398.
 7. نام دانشکده:مهندسی برق
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سیستم های قدرت
 10. توصیف ظاهری:128ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: کنترل کننده پیش بین Predictive Controller
 12. توصیفگر: مبدل پشت به پشت Back-to-Back Converter
 13. توصیفگر: پخش بار جریان متناوب Alternative Current Load Flow
 14. توصیفگر: بازیابی توان Power Recycle
 15. توصیفگر: قابلیت بازتوانی توان ورودی Programmable Electronic Regenerative
 16. توصیفگر: مدل جریان Current Model
 17. استاد راهنما. ذوالقدری، محمد رضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها