درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مدل سازی مدارهای مجتمع FPGA و DSP در شناسایی دینامیکی و کنترل تطبیقی پرنده‌های روباتیک با تمرکز بر مولتی‌ کوپترها
2027 مرتبه مشاهده شده

مدل سازی مدارهای مجتمع FPGA و DSP در شناسایی دینامیکی و کنترل تطبیقی پرنده‌های روباتیک با تمرکز بر مولتی‌ کوپترها

صمدزاده، اردلان Samadzadeh, Ardalan

 1. شماره پایان نامه:53724
 2. کد دانشکده:45
 3. پديدآور: صمدزاده، اردلان
 4. عنوان:مدل سازی مدارهای مجتمع FPGA و DSP در شناسایی دینامیکی و کنترل تطبیقی پرنده‌های روباتیک با تمرکز بر مولتی‌ کوپترها.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1399.
 7. نام دانشکده:مهندسی هوافضا
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:دینامیک پرواز و کنترل
 10. توصیف ظاهری:177ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: شناسایی سیستم System Identification
 12. توصیفگر: کنترل کننده هوشمند Intelligent Controller
 13. توصیفگر: فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter
 14. توصیفگر: پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP)
 15. توصیفگر: آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA)
 16. توصیفگر: فن محصور محوری Aerial Vehicles
 17. توصیفگر: کنترل تطبیقی Adaptive Control
 18. توصیفگر: تابع پایه شعاعی Radial Basis Function
 19. استاد راهنما. بنازاده، افشین
 20. استاد مشاور. پورتاکدوست، حسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها