درحال بارگذاري...
جستجو برای: متالورژی
0.005 ثانیه
مجموع 117 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
41 کتاب مجموعه مقالات نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران 24 الی 25 آبانماه 1384 دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز / ویراستاری و تدوین کمال جانقربان، رامین ابراهیمی. کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران (نهمین: 1384: شیراز). دانشگاه شیراز، انجمن مهندسین متالورژی ایران متالورژی -- کنگره ها.
‭TN 605 .C6 1384
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد) , کتابخانه مرکزی
42 کتاب اولین سمپوزیوم متالوژی ایران: اهواز، 9-13 اردیبهشت 1370/ وزارت معادن و فلزات ...[ودیگران] سمپوزیوم متالوژی ایران( اولین: 1370: اهواز). دانشگاه علم و صنعت ایران، 1370 متالورژی -- کنگره ها.
‭TN 605 .S9 1370
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)
43 کتاب شناسایی، انتخاب و کاربرد مواد / مؤلفین حجت‌الله عالی... [و دیگران]. جهان جام‌جم، 1383 مواد صنعتی.
‭TN 665 .S5
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)
44 کتاب مجموعه مقاله‌های دومین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم وصنعت ایران 16و17 مهرماه 1381 / دبیر همایش حامد علی اکبرزاده. همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی (دومین: 1381: تهران). دانشگاه علم وصنعت ایران، 1381 متالورژی-- ایران -- کنگره‌ها.
‭TN 675 .H4 1381
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)
45 کتاب مجموعه مقاله های سومین همایش علمی - دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران هسته علمی مهندسی متالورژی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند 10و11 مهرماه1382 / دبیر همایش عبدالخالق حسن زاده. همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی (دومین: 1382: تبریز). هسته علمی مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی سهند، 1382 متالورژی-- ایران -- کنگره‌ها.
‭TN 675 .H4 1382
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)
46 کتاب متالورژی‌ مکانیکی‌ / جورج‌ ای‌. دیتر ؛ ترجمه‌ شهره‌ شهیدی‌. دیتر، جورج‌ الوود Dieter, George Ellwood مرکز نشر دانشگاهی‌، 1382 متالورژی فیزیکی.
‭TN 690 .D54719 1382
کتابخانه مرکزی
47 کتاب دومین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، 27-29 مهر ماه 77، دانشگاه صنعتی شریف / دبیر کنگره: ناصر ورهرام. کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران (دومین: 1377: تهران). دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی، 1377 متالورژی -- کنگره‌ها.
‭TN 605 .C6 1377
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد) , کتابخانه مرکزی
48 کتاب مجموعه مقالات هفتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران 21 الی 23 مهرماه 1382 ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی وعلم مواد / دبیرکنگره عباس اکبرزاده. کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران (هفتمین: 1382: تهران). دانشگاه صنعتی شریف، انجمن مهندسین متالورژی ایران، 1382 متالورژی - کنگره ها.
‭TN 605 .C6 1382
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد) , کتابخانه مرکزی
49 کتاب مجموعه مقالات اولین همایش علمی دانشجوئی مهندسی مواد و متالورژی 4 تا 6 اردیبهشت ماه 1380 / دبیر همایش عباس اکبرزاده. همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد ومتالورژی (نخستین: 1380: تهران). دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی، 1380 متالورژی-- ایران -- کنگره‌ها.
‭TN 675 .H4 1380
کتابخانه مرکزی
50 کتاب مرجع کامل متالورژی جوشکاری / مولف [سیندو کو] ؛ مترجم امیر خاکزاد. : متالوژی جوشکاری کو، سیندو Kou, Sindo طراح، 1386 آلیاژها.
‭TS 227 .K64919 1386
کتابخانه مرکزی
51 کتاب خواص مکانیکی مواد / تالیف علی‌اکبر اکرامی. اکرامی‌، علی‌ اکبر، دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی، 1392- ماده -- خواص.
‭TA 405 .E5
کتابخانه مرکزی , کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)
52 کتاب متالورژی فلزات غیر آهنی / تالیف ایرج نواب. نواب، ایرج. دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی، 1392 فلزهای غیرآهنی -- متالورژی.
‭TN 758 .S9 .N3
کتابخانه مرکزی
53 کتاب مجموعه مقالات اولین سمینارمتالورژی فلزات غیرآهنی ایران 10-8 آبان 1375 / برگزارکننده: شرکت ملی صنایع مس ایران با همکاری دانشگاههای شهید باهنر کرمان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی اصفهان؛ گردآوری و تنظیم محمد کرمی نژاد، محمد حسنی. سمینار متالورژی فلزات غیرآهنی ایران (اولین: 1375: کرمان، مجتمع مس سرچشمه). شرکت ملی صنایع مس ایران، 1375 متالورژی-- ایران -- کنگره‌ها.
‭TN 758 .S9 1375
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)
54 کتاب مجموعه مقاله های دومین کنگره متالورژی فلزات غیرآهنی ایران 20 تا 22 اردیبهشت ماه 1379 بخش مهندسی مواد - دانشگاه شهید باهنر کرمان شرکت ملی صنایع مس ایران / دبیر کنگره مرتضی زندرحیمی. کنگره متالورژی فلزات غیرآهنی ایران (دومین: 1379: کرمان). دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1379 متالورژی-- ایران -- کنگره‌ها.
‭TN 758 .S9 1379
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)
55 کتاب مبانی تصفیه فلزات / تألیف [تی. ابل انگ]؛ ترجمه محمدرضا ابوطالبی، محمدرضا افشارمقدم. انگ، تورول ابل دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، 1377 فلزهای مذاب.
‭TN 673 .E6419
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد) , کتابخانه مرکزی (آرشیو)
56 کتاب انجماد فلزات / احمد منشی، رضا مرادی علیعربی. منشی، احمد نشر اردکان اصفهان، 1378 بلورهای فلزی.
‭TN 690 .M587
کتابخانه مرکزی (آرشیو) , کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد) , کتابخانه مرکزی
57 کتاب مقدمه‌ای بر انجماد فلزات / تألیف دبلیوسی وینگارد؛ ترجمه فخرالدین اشرفی‌زاده. وینگارد دانشگاه صنعتی اصفهان، 1376 بلورهای فلزی.
‭TN 690 .W5619
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)
58 کتاب آلیاژهای سبک: متالورژی فلزات سبک / نویسنده [آی. جی. پلمیر]؛ مترجمان محمدرضا ابوطالبی، ماندانا عادلی. پلمیر دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، 1379 آلیاژهای سبک.
‭TN 773 .P6419 1379
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)
59 کتاب آلیاژهای سبک (آلومینوم - منیزیوم - تتیانیوم) / آی. جی. ژلیمر؛ مترجمین رضا محمودی، اردشیر طهماسبی. پلیمر ارکان دانش، 1385 آلیاژهای سبک.
‭TN 773 .P6419 1386
کتابخانه مرکزی (شیمی)
60 کتاب متالورژی مکانیکی / تألیف جورج دیتر؛ ترجمه گروه متالورژی جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران. دیتر، جورج الوود جهاددانشگاهی (دانشگاه علم و صنعت ایران)، 1367 فلز کاری.
‭TA 405 .D5319
کتابخانه مرکزی (مهندسی مواد)