درحال بارگذاري...
جستجو برای: ماشین سازی
0.006 ثانیه
مجموع 69 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 پایان نامه یک الگوریتم زمان بندی برای بهبود مصرف انرژی در مراکز داده A Scheduling Algorithm to Improve Energy Consumption in Data Centers ابراهیمی راد، وحید Ebrahimirad, Vahid صنعتی شریف 1392 مجازی سازی Virtualization / زمان بندی Scheduling / مرکز داده Data Center / فناوری مجازی سازی Virtualization Technology / آگاه از انرژی Energy Aware / ماشین مجازی Virtual Machine
‭19-44738
2 پایان نامه نهان کاوی سیگنال های صوتی بر اساس آماره های ویژگی های تمایزدهنده Steganalysis of Audio Signals Based on Discriminative Features Statistics حاجی شیرمحمدی، محمود Haji Shir Mohammadi, Mahmood دانشگاه صنعتی شریف 1391 پنهان سازی Steganography / ماشین های یادگیری Learning Machine / ویژگی های شنیداری Audio Features / آماره های مرتبه بالا Higher Order Statisyics / تحلیل نهان نگاری Steganalysis
‭05-43979
3 پایان نامه معادلسازی دینامیکی به روش همپایی برای مطالعه پایداری سیستم های قدرت صفدری، احمد. صنعتی شریف 1378 معادل سازی دینامیکی Dynamic Equivalencing / پایدارسازی Stabilization / کاهش (برق) REDUCTION / روش همپایی. / ماشین های الکتریکی Electrical Machines / سیستم های قدرت Power Systems
‭05-32653
4 پایان نامه مطالعه وارائه طرح بهتردرکاربرد ابزارهادرکارخانه ماشین سازی تبریز زواره، عبدالله. صنعتی شریف 1358 شکست (مکانیک) FRACTURE / ماشین سازی تبریز. / ابزارآلات Tools
‭08-31001
5 پایان نامه مسئله ی ماشین های موازی با پردازش دسته ای کارها Parallel Machines with Batch Processing چقازردی، دلارام Chaghazardy, Delaram صنعتی شریف 1392 زمان بندی Scheduling / ماشین های موازی Parallel Machines / مدل ریاضی Mathematical Model / پردازش دسته ای Batch Processing / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO)
‭01-46624
6 پایان نامه مرتب سازی اسپایک های عصبی و بهبود کدگشایی حرکت دست پیوسته غیرایستا Neural Spike Sorting and Improvement of Non-stationary Continuous Hand Movement Decoding قنبری، عبدالله Ghanbari, Abdollah صنعتی شریف 1392 ثبت بین سلولی Extracellular Recording / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / اسپایک های عصبی Neural Spikes / مرتب سازی اسپایک Spike Sorting / حرکت دست Hand Motion / کدگشایی عصبی Neural Decoding
‭05-45616
7 کتاب مدیریت ماشینهای راه‌سازی / [نانالی]؛ ترجمه علی توران. نانالی، نشر دنیای نو، 1364 راهسازی-- ماشین‌آلات -- دستنامه‌ها.
‭TH 900 .N8519
کتابخانه مرکزی
8 پایان نامه مدل سازی و کنترل موتور سوییچ رلوکتانس به عنوان موتور محرک در خودروهای برقی تارا، احسان. صنعتی شریف 1386 مدل سازی Modeling / خودروی برقی Electrical Vehicle / خودروی هیبرید الکتریکی Hybrid Electric Vehicle (HEV) / ماشین سوییچ رلوکتانسی Switched Reluctance Machine (SRM)
‭05-37619
9 پایان نامه مدل سازی و بررسی گشتاور دندانه در ماشین های AFPM آهنربای سطحی در حالت بی باری An Analytical Model for No-Load, Slotted, Axial Flux Surface-Mounted PM Machines: Air Gap Flux Density and Cogging Torque عابدینی محمدی، عبدالمجید Abedini Mohamadi, Abdolmajid صنعتی شریف 1394 مدل سازی تحلیلی Analytical Modeling / گشتاور دندانه ای Cogging Torque / یکتایی Uniqueness / نیروی لورنتز Lorentz Force / ماشین شار محوری آهنربای دایم Axial Flux Permanent Magnet Machine
‭05-47437
10 پایان نامه مدل سازی و ارزیابی بازجوان‌سازی نرم افزار در رایانش ابری Modeling and Evaluation of Software Rejuvenation in Cloud Computing فخرالمباشری، شریفه Fakhrolmobasheri, Sharifeh صنعتی شریف 1396 مدل سازی کارایی Performance Modeling / ماشین مجازی Virtual Machine / رایانش ابری Cloud Computing / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / بازجوان سازی نرم افزار Software Rejuvenation / ناظر ماشین مجازی Virtual Machine Monitor
‭19-50257
11 پایان نامه مدل سازی غیرخطی یاتاقان های تماس زاویه ای به منظور پیش بینی اثر آنها بر رفتار دینامیکی اسپیندل ماشین ابزار مسجدی، محمد. صنعتی شریف 1385 روش اجزای محدود Finite Element Method / مدل سازی غیرخطی Nonlinear Modeling / محور Spindle / ماشین کاری باسرعت بالا High Speed Machining / یاتاقان تماس زاویه ای Angular Contact Ball Bearing / پیش بار Preload
‭08-37221
12 پایان نامه مدل سازی ارتعاشات لرزشی در فرایند برقوزنی سجادی، مژده. صنعتی شریف 1386 شبیه سازی حوزه زمان Time Domain Simulation / دینامیک ماشین ابزار Machine Tools Dynamic / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / لرزش در ماشینکاری Machining Chatter / فرایند برقو Reaming Process
‭08-38339
13 پایان نامه طرح یک دستگاه کپی تراش(پروژه TD11)طرح مشترک ماشین سازی تبریزودانشکده مکانیک شاکری، احمد. صنعتی شریف 1357 طراحی Design / دستگاه کپی تراش. / ماشین سازی تبریز.
‭08-31000
14 پایان نامه طرح دستگاه چند محوری برای ماشین های مته(طرح مشترک دانشکده مکانیک وماشین سازی تبریز) ناطق، محمد جواد. صنعتی شریف 1358 ماشین های ابزار Machine Tools / ماشین سازی تبریز.
‭08-31002
15 پایان نامه طراحی یک الگوریتم کارآمد برای آشکارسازی مرز نماها در یک ویدیو Video Shot Boundary Detection حسینی، مهدی Hosseini, Mehdi صنعتی شریف 1395 تشخیص مرز شات Shot Boundary Detection / کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / طبقه بند ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM)Classifier / استاندارد گروه متخصصان تصاویر متحرک Moving Picture Expert Group (MPEG)Standard / فشرده سازی ویدیویی Video Compression / تحلیل ویدیوی دیجیتال Digital Video Analytics
‭05-49102
16 پایان نامه طراحی پردازشگر ARM در سطح Transactional Level بوسیله زبان SystemC A SystemC Transaction Level Modeling of an ARM Processor کوچکی، محمد رضا Kouchaki, Mohammad Reza صنعتی شریف 1389 زبان برنامه نویسی سی C Programming Language / مدل سازی در سطح تراکنش Transactional Level Modeling / ماشین ریسک پیشرفته Advanced RISC Machine (ARM) / سیستم تک تراشه ای System-on-Chip
‭55-41049
17 پایان نامه طراحی و پیاده سازی سخت افزاری شبیه ساز بلادرنگ ماشین های الکتریکی Design and Hardware Implementation of Real-Time Simulator for Electrical Machines هادی زاده، علی Hadizadeh, Ali صنعتی شریف 1396 سخت افزار در حلقه Hardware in the Loop / شبیه ساز بهنگام Real Time Simulator / ماشین های الکتریکی Electrical Machines / پیاده سازی سخت افزاری Hardware Implementation
‭05-49994
18 پایان نامه طراحی و نمونه‌سازی مدول‌های جداسازی سریع آخال از محصولات کشاورزی الیافی Design and Prototyping Modules for Rapid Waste Separation from Fiber Crops مرادی، فرشته Moradi, Fereshteh صنعتی شریف 1394 بینایی ماشین Machine Vision / سیستم مکانیکی Mechanical System / موقعیت سنجی Positioning / مرتب سازی Sorting / کنترل کننده ها Controller
‭08-48445
19 پایان نامه طراحی وساخت میزهای یک ماشین CNC سه محوره اسدی، علی. صنعتی شریف 1376 دقت Accuracy / پیچ ومهره ساچمه ای Ball Screw / سروموتورها Servomotors / موتورهای الکتریکی Electric Motors / نمونه سازی سریع Rapid Prototyping / میز (ماشین) TABLE / کنترل عددی کامپیوتری Computer Numerical Control (CNC)
‭08-32361
20 پایان نامه طراحی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی تیر عرضی یک ماشین فرز دروازه ای Design, Static and Dynamic Analysis of Crossbeam of a Gantry Milling Machine زمانی، حمید Zamani, Hamid صنعتی شریف 1392 فرکانس طبیعی Natural Frequency / تحلیل استاتیکی Static Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / بهینه سازی هم بندی Topology Optimization / ماشین فرز دروازه ای Gantry Milling Machine / تیر عرضی Crossbeam / بهینه سازی اندازه Size Optimization
‭08-45276