درحال بارگذاري...
جستجو برای: Programmable controllers
0.007 ثانیه
مجموع 138 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 پایان نامه بالابردن قابلیت اجرای کنترل کننده پیش بین مدل برای کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری مرامی دیزجی، بهرام. صنعتی شریف 1386 شبکه های کامپیوتری Computer Networks / کنترل کننده پیش بین با مدل فازی Predictive Controller Using Fuzzy Model / کنترل انباشتگی Congestion Control / پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / تحلیل زمانی Timming Analysis / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / مدیریت فعال صف Active Queue Management (AQM)
‭05-37889
2 پایان نامه طراحی وساخت کنترل کنندهای قابل برنامه ریزی(PLC) ومطالعه برروی شبکه ای کردن آن (نرم افزار) دیدبان، عباس. صنعتی شریف 1376 کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC) / پردازش دیجیتال Digital Processing / پردازش آنالوگ Analog Processing / شبکه های کامپیوتری Computer Networks / زبان های برنامه نویسی Programming Languages
‭05-31861
3 پایان نامه طراحی و ساخت کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC) و مطالعه برروی شبکه ای کردن آن(سخت افزار) فرشیدی، ابراهیم. صنعتی شریف 1376 کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC) / پردازش دیجیتال Digital Processing / پردازش آنالوگ Analog Processing / شبکه های کامپیوتری Computer Networks / زبان های برنامه نویسی Programming Languages
‭05-31866
4 پایان نامه ارزیابی یک سیستم تحمل پذیر اشکال مبتنی بر PLC و ارائه راهکار جهت بهبود آن کامکارحقیقی، مهران. صنعتی شریف 1384 شبکه صنعتی Industrial Network / کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC) / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / خطا Error / خرابی سیستم System Failure
‭19-35808
5 پایان نامه پیاده سازی کنترل کننده های مرتبه کسری با استفاده از کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر PLC Implementation of Fractional Order Controllers آقایی، مهدی Aghaee, Mehdi دانشگاه صنعتی شریف 1391 کنترل کننده مرتبه کسری Fractional Order Controller / کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC) / تقریب اپراتورهای مرتبه کسری Fractional Order Operators Approximation / واسط انسان - ماشین Human-Machine Interface (HMI)
‭05-44242
6 پایان نامه روشی صوری برای تشخیص نفوذ در پروتکل های کنترل صنعتی A Formal Method for Intrusion Detection in Industrial Control Protocols عبدی، حمید رضا Abdi, Hamid Reza صنعتی شریف 1393 زنجیره مارکف Markov Chain / کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC) / روش های صوری Formal Methods / سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System / سیستم مبتنی بر کنترل نظارتی و اکتساب داده ها Superuisory Contorol and Data Acquision (SCADA) / خودکارافزار حالت متناهی قطعی Deterministic Finite Automaton (DFA)
‭19-46309
7 پایان نامه طراحی نرم افزاری کنترل کننده منطقی برنامه پذیر فازی (PLCفازی) رمضانی، امین. صنعتی شریف 1382 کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC) / منطق فازی Fuzzy Logic / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP) / نمودار نردبانی Ladder Diagram / واسط ورودی هوشمند Intelligent Input Interface / واسط خروجی هوشمند Intelligent Output Interface
‭05-34545
8 پایان نامه طراحی سخت افزاری کنترل کننده منطقی برنامه پذیر فازی (PLCفازی) احمدی، مهدی. صنعتی شریف 1382 کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC) / منطق فازی Fuzzy Logic / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP) / نمودار نردبانی Ladder Diagram / واسط ورودی هوشمند Intelligent Input Interface / واسط خروجی هوشمند Intelligent Output Interface
‭05-34552
9 پایان نامه طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مبتنی بر مدل برای بار AC الکترونیکی با قابلیت بازیابی توان ورودی Model Predictive Controller Design for Regenerative Electronic AC Load اخلاقی، صادق Akhlaghi, Sadegh صنعتی شریف 1398 کنترل کننده پیش بین Predictive Controller / مبدل پشت به پشت Back-to-Back Converter / پخش بار جریان متناوب Alternative Current Load Flow / بازیابی توان Power Recycle / قابلیت بازتوانی توان ورودی Programmable Electronic Regenerative / مدل جریان Current Model
‭05-52698
10 پایان نامه مدل سازی مدارهای مجتمع FPGA و DSP در شناسایی دینامیکی و کنترل تطبیقی پرنده‌های روباتیک با تمرکز بر مولتی‌ کوپترها Dynamics Identification and Control of Robotic Aerial Vehicles Based on Modeling of DSP and FPGA Integrated Circuits with Emphasis on Multicopters صمدزاده، اردلان Samadzadeh, Ardalan صنعتی شریف 1399 شناسایی سیستم System Identification / کنترل کننده هوشمند Intelligent Controller / فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP) / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / فن محصور محوری Aerial Vehicles / کنترل تطبیقی Adaptive Control / تابع پایه شعاعی Radial Basis Function
‭45-53724
11 کتاب Programmable controllers : operation and application / Ian G. Warnock. Warnock, Ian G Prentice Hall , 1988 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .W37 1988
کتابخانه مرکزی (مهندسی کامپیوتر) , کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
12 کتاب Fundamentals of programmable logic controllers, sensors, and communications / Jon Stenerson. Stenerson, Jon. Regents/Prentice Hall , c1993 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .S74 1993
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
13 کتاب Microcontrollers and microcomputers : principles of software and hardware engineering / Frederick M. Cady. Cady, Frederick M Oxford University Press , 1997 Software engineering.
‭TJ 223 .P76 .C33 1997
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
14 کتاب Understanding smart sensors / Randy Frank. Frank, Randy. Artech House , 1996 Application specific integrated circuits.
‭TA 165 .F724 1996
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
15 کتاب Programmable controllers / Thomas A. Hughes. Hughes, Thomas A. Instrument Society of America , 1997 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .H84 1997
کتابخانه مرکزی (مهندسی شیمی)
16 کتاب Programmable logic controllers: the industrial computer / Marco Costanzo. Costanzo, Marco. Arnold , 1997 Programmable logic devices-- Desing.
‭TJ 223 .P76 .C67 1997
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
17 کتاب PLC: automation with programmable logic controllers: a textbook for engineers and technicians / Peter Rohner. Rohner, Peter Macmillan , 1996 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .R64 1996
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
18 کتاب Programming microcontrollers in C / Ted Van Sickle. Van Sickle, Ted. HighText Pub. , 1994 C (Computer program language)
‭TJ 223 .P76 .V36 1994
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
19 کتاب Modelling control systems using IEC 61499: applying function blocks to distributed systems / Robert Lewis. Lewis, R. W. (Robert W.). Institution of Electrical Engineers , 2001 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .L48 2001
کتابخانه مرکزی (مهندسی هوافضا)
20 کتاب Advanced microsystems for automotive applications 2001 / Sven Krueger, Wolfgang Gessner, eds. Springer , 2001 Automobiles-- Electronic equipment.
‭TL 272 .53 .A3323 2001
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)