درحال بارگذاري...
جستجو برای: اندازه
0.015 ثانیه
مجموع 427 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 کتاب 1-دستورالعمل تعیین اسیدیته و قلیاییت آب 2- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب / معاونت امور فنی، دفتر تدوین و ضوابط و معیارهای فنی،وزارت نیرو. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،معاونت امور پشتیبانی،مرکز مدارک علمی و انتشارات، 1382 آب-- تجزیه و آزمایش -- دستنامه ها.
‭TA 368 .S35 no.266
کتابخانه مرکزی (آرشیو)
2 پایان نامه آبکاری روی اسیدی در ابعاد نانوکریستالی جهت کاهش سرعت خوردگی Electroplating Nano Crystalline Acidic Zinc for Reduction of Corrosion Rate بهرام پور، صبا Bahrampour, Saba صنعتی شریف 1391 نانوبلور Nanocrystal / اندازه دانه Grain Size / آبکاری الکتریکی Electroplating / روی ZINC / پوشش Coverage / نرخ خوردگی Corrosion Rate / آبکاری الکتریکی روی Zinc Electroplating / چگالی جریان Current Density
‭06-43675
3 پایان نامه آبکاری نیکل در ابعاد نانو کریستالی جهت کاهش سرعت خوردگی Electroplating Nano Crystalline Nickel for Reduction of Corrosion Rate حاجی نژاد، داود Hajinejad, Davood صنعتی شریف 1391 آبکاری الکتریکی Electroplating / پوشش Coverage / اندازه دانه Grain Size / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / سختی Hardness / نانوبلور نیکل Nickel Nanocrystalline / آبکاری الکتریکی نیکل Nickel Electroplating
‭06-43451
4 کتاب آشکارسازها و سیستم‌های اندازه‌گیری هسته‌ای / مرجانه جعفری‌فشارکی، علی‌اصغر مولوی‌چوبینی. جعفری فشارکی، مرجانه، دانشگاه پیام نور، 1394 تشعشع -- اندازه‌گیری.
‭QC 787 .D4 .J3
کتابخانه مرکزی
5 پایان نامه آشکارسازی، تعیین مشخصه و تحلیل طیف فرکانسی سیگنال های تخلیه جزئی انواع مختلف خطا در ترانسفورمر روغنی با استفاده از آنتن UHF Detection, Characterization and Analysis of Partial Discharge Signals Frequency Spectrum Related to Different Oil Transformer Faults using UHF Antenna نصر آزادانی، علی Nasr Azadani, Ali صنعتی شریف 1395 تشخیص علت انحرافات Fault Identification / باند فرستنده فرکانس بالا Ultra High Frequency Band / ردیابی تخلیه جزئی Partial Discharge Detection / آنتن های الکترومغناطیسی Electromagnetic Antennas / الگوی اندازه بر حسب فاز تخلیه جزیی Phase Resolved Partial Discharge (PRPD) Patterns
‭05-49232
6 کتاب آشکار سازی و آشکار سازهای پرتوها / محمد رضا حمیدیان. حمیدیان، محمد رضا. مهتاب، 1371 تشعشع- اندازه گیری- ابزار و وسایل.
‭QC 795 .42 .H3
کتابخانه مرکزی (آرشیو)
7 پایان نامه آنالیز استاتیکی و دینامیکی نانوتیرها بر‌ اساس تئوری گرادیان دوم کرنش‌ Static and Dynamic Analysis of Nano Beams based on Second Strain Gradient Theory کمالی، فرهاد Kamali, Farhad صنعتی شریف 1396 نظریه گرادیان دوم کرنش Second Strain Gradient Theory / نانوتیر Nanobeam / اثر اندازه Size Effect / اصل همیلتون Hamilton's Principle / نظریه تنش جفتی اصلاح شده Modified Couple Stress Theory / سیستم نانوالکترومکانیکی Nanoelectromechanical Syestem (NEMS) / ضریب بزرگ نمایی دینامیکی Dynamic Magnification Factor
‭09-50004
8 کتاب آنالیز حقیقی / اچ . ال. رویدن؛ ترجمه نوروز ایزد دوستدار. رویدن، اچ. ال دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1366 اندازه گیری نظریه.
‭QA 331 .5 .R619
کتابخانه ریاضی , کتابخانه مرکزی
9 پایان نامه آنالیز زمانی کریستال های تشکیل شده از LYSO Timing Analysis of LYSO-based Crystals حسن شاهی، محمد حسن Hassanshahi, Mohammad Hassan صنعتی شریف 1397 آشکارساز نوری Photodetector / سوسوزنی Scintillation / برخورددهنده بزرگ هاردونی Large Hadronic Collider / آشکارساز فشرده استوانه ای میوئون Compact Muon Solenoid (CMS)Test / اندازه گیری های دقیق Precision Measurments / آزمایش گرماسنجی Calorimetry Experiment / اندازه گیری زمان Precision Timing / آشکارساز ذرات Particle Detector
‭04-51015
10 پایان نامه آنالیز و اندازه گیری گسیل میدان یثربی، نوید. صنعتی شریف 1387 تفنگ الکترونی Electron Gun / شبیه سازی Simulation / اندازه گیری Measurement / خورش الکتروشیمیایی Electrochemical Etching / گسیل میدان Filed Emission / نوک تنگستن Tangstan Tip
‭05-38488
11 کتاب ابزار دقیق، اندازه گیری و تحلیل / [بی. سی.ن اکرا، کی. کی. چاودری]؛ ترجمه علی حاجیلوی بنیسی، محمدرضا ذاکرزاده. ناکرا، بی. سی Nakra, B. C دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی، 1389 اندازه گیری.
‭QC 100 .5 .N219
کتابخانه مرکزی (مهندسی مکانیک)
12 کتاب ابزار دقیق و اجزاء کنترل صنعتی / تألیف کمال‌الدین نیکروش. نیکروش، کمال‌الدین، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، مرکز نشر، 1383 مهندسی کنترل.
‭TS 156 .8 .N52
کتابخانه مرکزی
13 کتاب ابزارها و اندازه‌گیری الکترونیکی / لاری دی. جونز، ای فاستر چین؛ محمدمهدی نایبی، محمود مدرس هاشمی. جونز، لاری، دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی، 1382 الکترونیک -- اندازه‌گیری.
‭TK 7878 .4 .J6619
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق) , کتابخانه مرکزی , گنجینه و مرکز اسناد
14 کتاب ابزارهای اندازه گیری، برگردان به فارسی از فرهنگ زنده ایران کتاب، 1353 اندازه گیری، ابزارها.
‭TJ 1313 .A2
کتابخانه مرکزی
15 کتاب ابزارهای اندازه‌گیری دقیق (مجموعه اندازه‌گیرهای صنعتی) بازرسی مکانیکی / به اهتمام مرتضی زرکوب؛ ویراستاران علی مهدوی، حسن سلمانی ؛ نقشه‌کش ضمیمه سینا معینی. زرکوب، مرتضی، سپاهان، 1388 بازرسی فنی.
‭QC 100 .5 .Z3
کتابخانه مرکزی
16 کتاب ابزارهای مدرن اندازه‌گیری دقیق / تألیف فتح‌الله معطوفی. معطوفی، فتح الله. فدک ایساتیس، 1384 ابزار اندازه‌گیری.
‭QC 100 .5 .M3
کتابخانه مرکزی
17 کتاب ابعاد انسانی و فضاهای داخلی (کتاب مرجع استانداردهای طراحی) / نوشته جولیوس پانرو، مارتین زلینک؛ [ترجمه‌ی] محمد احمدی‌نژاد. پانرو، جولیوس، نشر خاک، 1378 انسان-- اندازه‌گیری بدن -- جدولها و نمودارها.
‭NA 2542 .4 .P35619
کتابخانه مرکزی
18 پایان نامه اثر ابعاد تیر بر مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح بروجردیان، وحید. صنعتی شریف 1383 بتن مسلح Reinforced Concrete / مقاومت برشی Shear Strength / اثر اندازه Size Effect / مکانیک شکست Fracture Mechanics / قفل شدگی سنگدانه Aggregate Interlock / نظریه اصلاح شده میدان فشاری Modified Compression Field Theory
‭09-35285
19 پایان نامه اثرات اعلام سیاست پولی بر بازده سهام در سطح شرکت ها Effects Monetary Policy on Stock Market Return Disaggregated at Firm Level احمدی زاده، محمد Ahmadizadeh, Mohammad صنعتی شریف 1392 بازده سهام Stock Return / مطالعه رویدادی Event Study / شوک سیاست پولی Monetary Policy Shock / اندازه شرکت Firm Size / داده های بین روز Intraday Data / فدرال رزرو Federal Reserve
‭44-44544
20 پایان نامه اثرات اندازه یونی و رئولوژی سیال بر اختلاطِ جریان های الکترواسموتیک Ionic Size and Rheology Effects on the Mixing Process of Electroosmotic Flows احمدیان یزدی، علیرضا Ahmadian Yazdi, Alireza صنعتی شریف 1393 جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / سیال قانون توان Power-Low Fluid / ابزار ریزسیال Microfluidic Devices / ریزمخلوط کن Micromixer / خواص سیال شناختی Rheological Properties / اثر اندازه یونی Ionic Size Effect / پخش تیلور Taylor Diffusion
‭08-46930