درحال بارگذاري...
جستجو برای: Programmable controllers
0.008 ثانیه
مجموع 138 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
61 کتاب Programmable logic devices and logic controllers / Enrique Mandado, Jorge Marcos, Serafin A. Perez. Mandado, Enrique. Prentice Hall, 1996 Programmable controllers.
‭TK 7872 .L64 .M36 1996
کتابخانه مرکزی (مهندسی مکانیک) , کتابخانه مرکزی (مهندسی برق) , کتابخانه مرکزی (آرشیو)
62 مقاله Implementation of MPC as an AQM controller Marami, B. Model predictive control.
63 کتاب The 8051 microcontroller and embedded systems : using Assembly and C / Muhammad Ali Mazidi, Janice Gillispie Mazidi, Rolin D. McKinlay. Mazidi, Muhammad Ali. Pearson/Prentice Hall, 2006 Embedded computer systems.
‭TJ223.P76 M378 2006
کتابخانه مرکزی
64 کتاب The 8051 microcontroller and embedded systems: using Assembly and C / Muhammad Ali Mazidi, Janice Gillispie Mazidi, Rolin D. McKinlay. Mazidi, Muhammad Ali. Pearson/Prentice Hall, 2006 Embedded computer systems.
‭TJ 223 .P76 .M378 2006
کتابخانه مرکزی (مهندسی کامپیوتر) , کتابخانه مرکزی
65 کتاب PIC microcontroller and embedded systems : using Assembly and C for PIC18 [electronic resource] / / Muhammad Ali Mazidi, Rolin D. McKinlay, Danny Causey. Mazidi, Muhammad Ali. Pearson Prentice Hal, 2008 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .M379 2008
66 مقاله A reconfigurable highly-linear CMOS transceiver core chip for X-band phased arrays Meghdadi, M. Elsevier GmbH, 2020 CMOS integrated circuits.
67 مقاله An FPGA based implementation of G.729 Mobini, N. 2005 Computer software.
68 مقاله Low-power arithmetic unit for DSP applications Modarressi, M. Programmable logic controllers.
69 مقاله Virtual point-to-point connections for NoCs Modarressi, M. Routers.
70 مقاله Low-power arithmetic unit for DSP applications Modarressi, M. Programmable logic controllers.
71 مقاله Virtual point-to-point connections for NoCs Modarressi, M. 2010 Routers.
72 مقاله A general mathematical performance model for wormhole-switched irregular networks Moraveji, R. 2009 Mathematical models.
73 کتاب AVR : an introductory course [electronic resource] / / John Morton. Morton, John. Newnes, 2002 RISC microprocessors.
‭TJ 223 .P76 .M664 2002
74 کتاب AVR : an introductory course [electronic resource] / / John Morton. Morton, John, Newnes, 2002 Microelectronics.
‭TJ 223 .P76 .M668 2002
75 مقاله Design of fuzzy logic control system incorporating human expert knowledge for combine harvester Omid, M. Fuzzy logic.
76 مقاله A fast and simple method to detect short circuit fault in cascaded H-bridge multilevel inverter Ouni, S. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2015 Fault detection.
77 مقاله Quick diagnosis of short circuit faults in cascaded H-bridge multilevel inverters using FPGA Ouni, S. Korean Institute of Power Electronics, 2017 Fault detection.
78 کتاب C programming for microcontrollers : featuring ATMEL's AVR butterfly and the free WinAVR compiler [electronic resource] / / Joe Pardue. Pardue, Joe. Smiley Micros, 2005 Microprocessors.
‭QA 76 .73 .C15 .P373 2005
79 کتاب Programmable controllers : an engineer's guide [electronic resource] / / E.A. Parr. Parr, E. A Newnes, 2003 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .P37 2003
80 مقاله A solution to single point of failure using voter replication and disagreement detection Patooghy, A. 2006 Distributed computer systems.