درحال بارگذاري...
جستجو برای: Programmable controllers
0.008 ثانیه
مجموع 138 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
121 کتاب Automating with STEP 7 in stl and scl: programmable controllers SIMATIC S 7-300/400 / by Hans Berger. Berger, Hans, Publicis Corporate Publishing, 2005 SIMATIC S7 (Computer system)
‭TJ 223 .P76 .B473 2005
دانشکده مهندسی صنایع
122 کتاب Automating with SIMATIC : hardware and software configuration and programming, data communication, operator control and process monitoring [electronic resource] / / by Hans Berger. Berger, Hans, Publicis Publishing, 2016 STEP 7 (Computer program language)
‭TJ 223 .P76 .B4679713 2016
123 کتاب Interfacing PIC microcontrollers : embedded design by interactive simulation [electronic resource] / / Martin Bates. : PIC microcontrollers Bates, Martin, Elsevier/Newnes, 2006 Interactive computer systems.
‭TJ 223 .P76 .B377 2006
124 کتاب PIC microcontrollers : an introduction to microelectronics [electronic resource] / / Martin Bates. Bates, Martin, Elsevier, Newnes, 2004 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .B379 2004
125 مقاله Traffic-aware buffer reconfiguration in on-chip networks Bashizade, R. IEEE Computer Society, 2015 Programmable logic controllers.
126 کتاب Practical microcontroller engineering with ARM® technology / Ying Bai. Bai, Ying, Wiley, 2016 Programmable controllers.
‭TJ 223 .P76 .B25 2016
کتابخانه مرکزی (مهندسی کامپیوتر)
127 مقاله CdO/PSi/Si photo detector Azarian, A. 2009 Porous silicon.
128 مقاله Stabilization of biped walking robot using the energy shaping method Azadi Yazdi, E. 2008 Machine design.
129 مقاله Multi-objective genetic optimized multiprocessor SoC design Arjomand, M. 2008 Electric load forecasting.
130 مقاله Performance evaluation of butterfly on-chip network for MPSoCs Arjomand, M. 2008 Computer simulation.
131 مقاله Sequential equivalence checking using a hybrid boolean-word level decision diagram Alizadeh, B. 2008 Equivalence classes.
132 مقاله Predictive current control for programmable electronic ac load Akhlaghi, S. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020 Cost functions.
133 مقاله An efficient reconfigurable architecture by characterizing most frequent logic functions Ahmadpour, I. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2015 Computer circuits.
134 مقاله Low phase noise on-chip oscillator for implantable biomedical applications Aghlmand, F. Phase noise.
135 کتاب Advanced microsystems for automotive applications 2001 / Sven Krueger, Wolfgang Gessner, eds. Springer , 2001 Automobiles-- Electronic equipment.
‭TL 272 .53 .A3323 2001
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
136 کتاب Advanced microsystems for automotive applications 2005 / Jurgen Valldorf, Wolfgang Gessner (eds.). Springer , 2005 Automobiles-- Electronic equipment.
‭TL 272 .53 .A3323 2005
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
137 کتاب Programming and customizing the multicore Propeller microcontroller: the official guide / Parallax Inc. McGraw-Hill , 2010 Parallel processing (Electronic computers)
‭TJ 223 .P76 .P78 2010
کتابخانه مرکزی (مهندسی برق)
138 کتاب The mechatronics handbook [electronic resource] / / edited by Robert H. Bishop. CRC Press, 2008 Mechatronics.
‭TJ 223 .P76 .M43 2008