درحال بارگذاري...
جستجو برای: Programmable controllers
0.009 ثانیه
مجموع 138 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
101 مقاله Virtual point-to-point connections for NoCs Modarressi, M. 2010 Routers.
102 مقاله Implementation of MPC as an AQM controller Marami, B. Model predictive control.
103 مقاله Design of fuzzy logic control system incorporating human expert knowledge for combine harvester Omid, M. Fuzzy logic.
104 مقاله A ring oscillator-based PUF with enhanced challenge-response pairs Delavar, M. IEEE Canada, 2016 Cryptography.
105 مقاله A method for calculating hard QoS guarantees for networks-on-Chip Rahmati, D. Quality of service.
106 مقاله Morphological reconfiguration monitoring for homogeneous self-reconfigurable robots Macktoobian, M. Modular robots.
107 مقاله PEAF: A power-efficient architecture for SRAM-based fpgas using reconfigurable hard logic design in dark silicon era Ebrahimi, Z. IEEE Computer Society, 2017 Reconfigurable hardware.
108 مقاله Adaptive control of low-level radio frequency signals based on in-phase and quadrature components Rezaeizadeh, A. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2017 Adaptive control systems.
109 مقاله An improved scheme for pre-computed patterns in core-based SoC architecture Sadredini, E. System-on-chip.
110 مقاله Quick diagnosis of short circuit faults in cascaded H-bridge multilevel inverters using FPGA Ouni, S. Korean Institute of Power Electronics, 2017 Fault detection.
111 مقاله Modeling and simulation speed-up of plasma actuators implementing reconfigurable hardware Ebrahimi, A. American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc, 2018 Reconfigurable hardware.
112 مقاله A Micro-FT-UART for safety-critical SoC-based applications Razmkhah, M. H. 2009 Quality assurance.
113 مقاله Multiple-access performance analysis of combined time-hopping and spread-time CDMA system in the presence of narrowband interference Shayesteh, M. G. 2009 Multiple access interference.
114 مقاله A general mathematical performance model for wormhole-switched irregular networks Moraveji, R. 2009 Mathematical models.
115 مقاله Soft error-aware voltage scaling technique for power minimization in application-specific multiprocessor system-on-chip Shafik, R. A. 2009 Fault tolerance.
116 مقاله CdO/PSi/Si photo detector Azarian, A. 2009 Porous silicon.
117 مقاله Synchronization-Phase Alignment of All-Digital Phase-Locked Loop Chips for a 60-GHz MIMO Transmitter and Evaluation of Phase Noise Effects Salarpour, M. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2019 MIMO systems.
118 مقاله A unified approach to detect and distinguish hardware trojans and faults in sram-based fpgas Ranjbar, O. Springer New York LLC, 2019 Unified approach.
119 مقاله Predictive current control for programmable electronic ac load Akhlaghi, S. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020 Cost functions.
120 مقاله A reconfigurable highly-linear CMOS transceiver core chip for X-band phased arrays Meghdadi, M. Elsevier GmbH, 2020 CMOS integrated circuits.