درحال بارگذاري...
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
 
جستجو برای: فاضلاب شهري 0.0030ثانیه
 رديف   نوع   عنوان   پدیدآور اصلی   ناشر   سال انتشار   موضوع ها   شماره راهنما 
1 پایان نامه طراحي، ساخت وراه اندازي واحد پايلوت رآكتورUASB براي تصفيه فاضلاب شهري امامي، احد. صنعتي شريف 1372 فاضلاب شهري URBAN SEWAGE / تصفيه فاضلاب Waste Treatment / رآكتورها REACTORS ‭06-30366
2 پایان نامه تعيين پارامترهاي واقعي وتهيه نرم افزارطراحي براي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري كلارستاقي، حميد رضا. صنعتي شريف 1376 طراحي Design / تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري. / تصفيه زيست‌شناختي Biological Treatment / فاضلاب ها SEWAGES / برنامه‌هاي كامپيوتري Computer Programs ‭06-31869
3 پایان نامه بررسي حالت گذرا درراه اندازي يك هاضم بي هوازي گلشن، كوروش. صنعتي شريف 1376 لجن SLUDGE / حالت گذرا Transition State / فاضلاب شهري URBAN SEWAGE / هضم بي‌هوازي Anaerobic Digestion ‭06-31829
4 پایان نامه كشت ميكروجلبك در فاضلاب شهري به منظور تصفيه و توليد ماده اوليه بيوديزل ابراهيميان كفشايي، عاطفه. صنعتي شريف 1390 فاضلاب شهري URBAN SEWAGE / مواد مغذي NUTRIENTS / زيست توده Biomass / ليپيدها LIPIDS / كلرلاولگاريس Chlorelavulgaris ‭06-42969
5 پایان نامه تهيه نرم افزار جهت بخش انتخاب فرايند تصفيه خانه فاضلاب شهري كمال زاده، لادن. دانشگاه صنعتي شريف 1387 نرم‌افزار SOFTWARE / فرايند بهينه Optimal Process / تصفيه فاضلاب شهري Municipal Wastewater Treatment / انتخاب فرايند Process Selection ‭06-44518
6 پایان نامه ارتقاء تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري با استفاده از بيوراكتور با بستر متحرك مهدوي، حامد. صنعتي شريف 1384 فاضلاب شهري URBAN SEWAGE / واكنشگاه بيوفيلمي با بستر متحرك Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / نيترات سازي Nitrification / زيست لايه Biofilm / حذف مواد آلي Organic Removal ‭06-36300
7 پایان نامه طراحي جهت ساخت هاضم بي‌هوازي لجن فاضلاب شهر سنندج بلوري‌افشار، عليرضا. صنعتي شريف 1384 لجن SLUDGE / فاضلاب شهري URBAN SEWAGE / سيال‌شناسي Rheology / آميختگي Mixing / سيستم گرمايش Space Heating System / تصفيه بي‌هوازي Anaerobic Treatment / هضم بي‌هوازي Anaerobic Digestion / جريان مومسان Plastic Flow / سنندج (كردستان) Sanandaj (Kordestan) ‭06-36476
8 پایان نامه بررسي عملكرد بيوراكتور غشايي (MBR)در تصفيه ي فاضلاب شهري حاتمي بهمن بيگلو، الناز. صنعتي شريف 1389 فاضلاب شهري URBAN SEWAGE / راندمان حذف اكسيژن شيميايي لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / زيست واكنشگاه غشايي غوطه ور Submerged Membrane Bioreactor (SMBR) / زمان ماند هيدروليكي Hydraulic Retention Time (HRT) / غشاي ريزصاف كردن Microfiltration Membrane ‭09-41899
9 پایان نامه نقش جداكننده گاز-جامد درسيستم UASB براي تصفيه فاضلاب شهري طبيبي، سعيد. صنعتي شريف 1379 واكنشگاه بستر لجن بي‌هوازي با جريان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / جداكننده گاز - جامد Gas-Solid Separator (GSS) / فاضلاب شهري URBAN SEWAGE / بيوگاز Biogas / تصفيه بي‌هوازي Anaerobic Treatment / مواد جامد معلق Mixed Liquid Suspended Solid (MLSS) ‭09-33174
10 پایان نامه بررسي كارايي سيستم هاي لجن فعال در شرايط آب و هوايي مختلف و ارائه روش ارتقاي آن ها حضرتي، حسين. صنعتي شريف 1389 زيست واكنشگاه غشايي Membrane Bioreactor / واكنشگاه بستر لجن بي‌هوازي با جريان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / فاضلاب شهري غني شده Enriched Municipal Wastwater / كاهش لجن مازاد Sludge Reduction ‭06-41604