درحال بارگذاري...
جستجو برای: مکانیک آماری
0.002 ثانیه
مجموع 8 مورد
   نمايش فهرستي    نمايش گالري
  رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
  1 پایان نامه مدل سازي وبهينه سازي درفولدينگ پروتئين سيادت نژاد، سهيل. صنعتي شريف 1383 بهينه سازي سراسري. / پروتئين ها Proteins / شبيه سازي چفت شدگي پپتيدها. / بهينه سازي غيرخطي Nonlinear Optimization / مكانيك آماري STATISTICAL MECHANICS / بهينه سازي تصادفي Stochastic Optimization ‭02-34998
  2 پایان نامه بررسي انتقادي مفهوم و جايگاه زمان، آنتروپي و اطلاعات در ترموديناميك و رابطه بين آن ها A Critical Investigation of Concept and Situation of Time, Information and Entropy in Thermodynamics and their Relation جمالي، محمد Jamali, Mohammad دانشگاه صنعتي شريف 1391 زمان Time / اطلاعات Information / مكانيك آماري STATISTICAL MECHANICS / درگاشت Entropy / شبح ماكسول Maxwell"s Demon ‭04-44379
  3 پایان نامه بررسي سختي خمشي ساختارهاي مارپيچ ميكروتوبول Bending Rigidity of Helical Microtubule structures مرتضوي، حامد Mortazavi, Hamed صنعتي شريف 1389 زيست فيزيك Biophysics / شبيه سازي ديناميك مولكولي Molecular Dynamic Simulation / طول پايسته Persistence Length / مكانيك آماري STATISTICAL MECHANICS / ميكرو توبول Micro Tubule ‭04-40900
  4 پایان نامه فازهاي مغناطيسي مدل انرژي كاتوره اي وصالي، منصور. صنعتي شريف 1375 مكانيك آماري STATISTICAL MECHANICS / شيشه هاي اسپيني Spin Glass / انرژي آزاد Free Energy / نظريه كدگذاري CODING THEORY ‭04-31557
  5 پایان نامه بررسي يك سيستم يك بعدي دور از تعادل با پايستگي بار حسيني سراجه، سيدبابك. صنعتي شريف 1379 مكانيك آماري STATISTICAL MECHANICS / تعادل Equilibrium / ضرب ماتريسي Matrix Multiplication / ذرات باردار Charged Particles / رشد سطح (فيزيك) SURFACE GROWTH ‭04-33325
  6 پایان نامه بررسي انرژي حالت پايه خلاء در حضور دي الكتريك ها عشوريون، امجد. صنعتي شريف 1380 كاسيمير (خالي) / مدل وان دروالس Van Der Waals Model / خواص دي الكتريك Dielectric Properties / خواص الكترومغناطيس Electromagnetic Properties / نظريه افت و خيزي Fluctuation Theory / مكانيك آماري STATISTICAL MECHANICS / تابع هسته اي Kernel Function ‭04-33428
  7 پایان نامه مدلسازي تكامل مولكولي بوسيله مكانيك آماري تابعي، سيدمحي الدين علي. صنعتي شريف 1379 تكامل مولكولي Molecular Evolution / مكانيك آماري STATISTICAL MECHANICS / مدل هاي رياضي MATHEMATICAL MODELS / جهش ژنتيكي Genetic Mutation / انتخاب طبيعي Natural Selection / تابع هاي تناسب Fitness Functions / شبه گونه ها Quasi Species ‭04-33273
  8 پایان نامه فرآيندهاي تصادفي يك بعدي دور از تعادل ترموديناميك جعفرپورهمداني، فرهاد. صنعتي شريف 1379 مكانيك آماري STATISTICAL MECHANICS / زنجيرهاي كوانتومي اسپيني Quantum Spin Chains / فرايند تصادفي Stochastic Process / روش ضرب ماتريسي Matrix Product Formalism / گذار فاز غيرتعادلي NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSITION / شكست تقارن Broken Symmetry ‭04-33264