درحال بارگذاري...

درخواست عضویت

  مشخصات فردی
  لطفا اطلاعات خود را به فارسی وارد نمائید.
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسيت:
نام پدر :  *
كد ملي :  *
شماره شناسنامه : 
تاريخ تولد : لطفا تاریخ را به فرمت "1350/01/01" وارد نمائید.
محل تولد :
شماره تلفن(ثابت) : *  - 
شماره تلفن همراه :  *
شهر محل سکونت :  *
آدرس محل سکونت :  *
پست الکترونیکی : *
تایید پست الکترونیکی : *
يادداشت(توضیحات) :
نوع عضويت :
  مشخصات آموزشی
 
شماره دانشجويي :  *
رشته تحصيلي :  *
مقطع تحصيلي :  *
تاريخ شروع مقطع :
گروه آموزشي :
دانشكده :  *
دانشگاه :  *
سابقه تحصيلي :
يادداشت(توضیحات) :
 
متن درون تصویر را وارد نمایید : *
  شرایط و قوانین عضویت

    آیین‌نامه امانت کتاب (کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و گنجینه)

شهريور 1402

شرایط، تعداد و مدت امانت كتاب

نوع عضویت

مجموع تعداد

مدت

امکان امانت از کتابخانه مرکزی

امکان امانت از کتابخانه‌های دانشکده‌ای

دانشجویان مقطع کارشناسی

۵ جلد

۱۵ روز

بله

بله
(در صورت عضویت)

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

۶ جلد

۲۱ روز

بله

بله
(در صورت عضویت)

دانشجویان مقطع دكتری و پسا دکترا

۸ جلد

۳۰ روز

بله

بله
(در صورت عضویت)

اعضای هیات علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی، حق التدریسی...)

۸ جلد

۳۰ روز

بله

بله
(در صورت عضویت)

 اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی

۲ جلد از سهمیه ۸ جلدی

یک ترم

بله

بله
(در صورت عضویت)

كاركنان (رسمی، پیمانی، قراردادی)

۴ جلد

۱۵ روز

بله

بله
(در صورت عضویت)

كاركنان (شرکتی، پروژه ای، خرید خدمت، طرح سربازی...)

۲ جلد

۱۵ روز

بله

بله
(در صورت عضویت)

دانش آموختگان و بازنشستگان هیات علمی و کارمندان دانشگاه شریف

۳ جلد

۱۵ روز

بله

بله
(در صورت عضویت)

مراجعین خارج از دانشگاه صنعتی شریف

۲ جلد

۱۵ روز

بله

بله
(در صورت عضویت)

اشخاص حقیقی سایر متخصصان و پژوهشگران، اشخاص حقوقی (نمایندگان شرکتها، صنایع، پژوهشگاه‌ها و ...)

بر طبق تفاهم نامه منعقده با كتابخانه مرکزی

رزرو کتاب

 • کتابهایی که توسط اعضای کتابخانه رزرو شده‌اند، به محض بازگشت به کتابخانه، تا 48 ساعت کاری (تعیین شده توسط سیستم) برای اولین نفر در صف رزرو کننده‌ها، نگهداری می‌شود و به شخص دیگری امانت داده نمی‌شود. متقاضی (عضو رزرو کننده) موظف است در تاریخ تعیین شده برای امانت کتاب رزرو شده به کتابخانه مراجعه نماید.
 • استادان می توانند علاوه بر مراجعه مستقیم جهت امانت کتاب، با معرفی کتبی نماینده، یا ارسال درخواست از طریق اتوماسیون و اعلام شماره راهنمای منبع مورد نیاز، جهت دریافت کتاب اقدام نمایند.
 • استفاده از كارت دانشجویی سایر دانشجویان برای امانت كتاب مجاز نیست.
 • تعداد مجاز رزرو:

نوع عضویت

مجموع تعداد رزرو

دانشجویان مقطع کارشناسی

۲ جلد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

۲ جلد

دانشجویان مقطع دكتری و پسا دکترا

۲ جلد

اعضای هیات علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی، حق التدریسی...)

۲ جلد

 اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی

۲ جلد

كاركنان (رسمی، پیمانی، قراردادی)

۲ جلد

كاركنان (شرکتی، پروژه ای، خرید خدمت، طرح سربازی...)

۲ جلد

دانش آموختگان و بازنشستگان هیات علمی و کارمندان دانشگاه شریف

۲ جلد

مراجعین خارج از دانشگاه صنعتی شریف

۲ جلد

تمدید کتاب

 • اعضای کتابخانه میتواند از طریق سیستم کتابخانه، کتاب خود را تمدید کنند، به شرط اینکه تاخیر نداشته باشد، یا توسط سایر اعضا رزرو نشده باشد

جریمه دیرکرد کتابهای امانتی

 • تاخیر جریمه کتاب به ازای هر روز 15,000 ریال تعیین میگردد.
 • در مورد کتاب‌هایی که توسط اعضای دیگر رزرو شده‌اند، جریمه تاخیر تا 10 برابر مبلغ بند قبل قابل افزایش است.
 • در صورت تكرار دیرکرد، عضویت عضو برای مدت یک تا 6 ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد.
 • كتابخانه از ارائه خدمات، پیش از پرداخت جریمه دیرکرد، معذور است.

مفقود یا ناقص نمودن كتاب

 • در صورتی که کتاب امانت گرفته شده، مفقود یا ناقص شود، علاوه بر جریمه تاخیر و هزینه سازماندهی کتاب، امانت گیرنده موظف به خریداری و تحویل همان كتاب (ویرایش جدید و نو) خواهد بود.
 • در صورت نایاب بودن كتاب، نحوه جایگزینی آن از سوی كارشناس مسئول امانت/كارشناس مسئول سفارشات برآورد می شود.

روش‌های پرداخت جریمه و جبران خسارت

مبلغ جریمه دیرکرد و/یا جبران خسارت، به یکی از روش‌های زیر پرداخت شود و رسید تراکنش به بخش «امانت در کتابخانه»

الف) واریز مبلغ جریمه دیرکرد و جبران خسارت به شماره شبای ذیل، مربوط به درآمد اختصاصی حساب دانشگاه صنعتی شریف نزد بانک مرکزی

IR 9201-0000-4001-0721-03007274

شناسه کتابخانه                                      43072174140107003501003023802

ب) از طریق POS ( کارتخوان) موجود در بخش پایان نامه (طبقه همكف)  و ارائه رسید تراکنش به بخش امانت در کتابخانه

سایر موارد

 • پيشنهاد مي‌شود اعضا برای تعیین وضعیت خود، قبل از تسویه حساب به بخش امانت مرکزی مراجعه نمایند.
 • کتب مرجع امانت داده نمی شود و مطالعه در محل آن در طبقه سوم امکان پذیر است.
 • دریافت اطلاعات بیشتر از طریق پست الكترونيكي lib_circ@sharif.ir ميسر است.

مديريت كتابخانه مركزي

من شرایط و قوانین عضویت را پذیرفته و تایید می کنم.