درحال بارگذاري...
دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران 25-28 اردیبهشت 1385
598 مرتبه مشاهده شده

دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران 25-28 اردیبهشت 1385

کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران (دومین: 1385: تهران).

  1. شماره راهنما: Ref. HQ 666 .4 .C6 1385
  2. پدیدآور:کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران (دومین: 1385: تهران).
  3. عنوان:دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران 25-28 اردیبهشت 1385 / [برگزارکننده] دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
  4. ناشر:تهران : دانشگاه شهید بهشتی، 1385.
  5. توصیف ظاهری:406 ص
  6. یادداشت:چکیده مقالات
  7. موضوع:خانواده - ایران -- مقاله‌ها و خطابه‌ها.
  8. موضوع:خانواده - جنبه های روانشناسی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها.
  9. موضوع:خانواده - بهداشت روانی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها