درحال بارگذاري...
فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی (راهنمای عملی)
674 مرتبه مشاهده شده

فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی (راهنمای عملی)

بازرگان، عباس،

  1. شماره راهنما: LB 2360 .4 .I7 .B3
  2. پدیدآور: بازرگان، عباس، 1321-
  3. عنوان:فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی (راهنمای عملی) / نوشته عباس بازرگان، یوسف حجازی و فاخته اسحاقی.
  4. ناشر:تهران : دوران، 1386.
  5. توصیف ظاهری:117 ص
  6. موضوع:دانشگاهها و مدارس عالی-- ایران-- گروههای آموزشی-- ارزشیابی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها