درحال بارگذاري...
فیزیک کوانتومی: خیال یا واقعیت؟
727 مرتبه مشاهده شده

فیزیک کوانتومی: خیال یا واقعیت؟

ری، الستر

  1. شماره راهنما: QC 174 .12 .R33519
  2. پدیدآور: ری، الستر Rae, Alastair I. M
  3. عنوان:فیزیک کوانتومی: خیال یا واقعیت؟ / تألیف آستر ری؛ ترجمه محمدعلی نوبری‌گومشی.
  4. ناشر:تهران : انجمن فیزیک ایران: فاطمی، 1374.
  5. توصیف ظاهری:160 ص.: مصور، نمودار
  6. یادداشت:عنوان اصلی: ?Quantum physics, illusion or reality
  7. موضوع:کوانتوم.
  8. موضوع:فیزیک - فلسفه.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها