درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این منبع
ترتيب بر اساس
ارایه یک الگوریتم عددی ترکیبی مولکولی - پیوسته برای شبیه سازی جریان گاز در سامانه های پیشران نانو - میکرو
2562 مرتبه مشاهده شده

ارایه یک الگوریتم عددی ترکیبی مولکولی - پیوسته برای شبیه سازی جریان گاز در سامانه های پیشران نانو - میکرو

روحی گل خطمی، احسان Roohi Golkhatmi, Ehsan

 1. شماره پایان نامه:40821
 2. کد دانشکده:45
 3. پديدآور: روحی گل خطمی، احسان
 4. عنوان:ارایه یک الگوریتم عددی ترکیبی مولکولی - پیوسته برای شبیه سازی جریان گاز در سامانه های پیشران نانو - میکرو.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:مهندسی هوافضا
 8. مقطع:دکتری
 9. یادداشت:208ص.: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: شبیه سازی مستقیم مونت کارلو Direct Simulation Monte Carlo (DSMC)Method
 11. توصیفگر: الگوریتم ترکیبی Hybrid Algorithm
 12. توصیفگر: معادله ناویر - استوکس Navier-Stokes Equation
 13. توصیفگر: سیستم پیشرانش میکرو/نانو Micro/Nano Propulsion System
 14. استاد راهنما. دربندی، مسعود

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها