درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این منبع
ترتيب بر اساس
بررسی نقش الیاف کربن بر رفتار اصطکاکی و سایشی آمیزه های اصطکاکی لنت ترمز خودرو
694 مرتبه مشاهده شده

بررسی نقش الیاف کربن بر رفتار اصطکاکی و سایشی آمیزه های اصطکاکی لنت ترمز خودرو

احمدی جوکانی، فرهاد Ahmadi Joukani, Farhad

 1. شماره پایان نامه:50419
 2. کد دانشکده:06
 3. پديدآور: احمدی جوکانی، فرهاد
 4. عنوان:بررسی نقش الیاف کربن بر رفتار اصطکاکی و سایشی آمیزه های اصطکاکی لنت ترمز خودرو.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1396.
 7. نام دانشکده:مهندسی شیمی و نفت
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:پلیمر
 10. توصیف ظاهری:114ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: رزین فنلی Phenolic Resin
 12. توصیفگر: الیاف کربن Carbon Fibers
 13. توصیفگر: سایش Wear
 14. توصیفگر: پدیده فید Fade Phenomenon
 15. توصیفگر: رفتار اصطکاکی Frictional Behavior
 16. توصیفگر: رفتار سایشی Wear Behavior
 17. توصیفگر: لنت ترمز Brake Pad
 18. استاد راهنما. شجاعی، اکبر

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها