کانال های اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

                            

  

تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا
.

    

 پنجمین وبینار آموزشی از "سلسله نشست های گام به گام با پژوهش"،  با عنوان " مقاله نویسی پیشرفته : نشست نخست"  مدرس: آقای دکتر صیادی، استاد دانشکده مکانیک ،چهارشنبه 25 فروردین 1400 ،ساعت 17-19  ،   دانلود/مشاهده            اسلايد مقاله نويسي پيشرفته: قسمت اول  

  شماره جدید: پیام کتابخانه، شماره سوم، زمستان 1399

  عضویت دانشجویان نو ورود در کتابخانه و کانال های اطلاع رسانی :                   

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus