کانال های اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

                            

  

تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا
.

    

ضمن تشکر از استقبال بی نظیر دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه های کشور از برگزاری قسمت دوم از "سلسله نشست های گام به گام با پژوهش"،  سایر علاقمندان نیز می توانند از طریق لینک ذیل به این مبحث فوق العاده کاربردی برای دانشجویان فنی و مهندسی دسترسی داشته باشند.
" نگارش پيشنهاده (پروپوزال)" ، مدرس: آقای دکتر صیادی، استاد دانشکده مکانیک  مشاهده /دانلود

 "" اطلاعیه مهم ""  :  تغییر محیط جستجو پایگاههای اطلاعاتی   

 عضویت دانشجویان نو ورود در کتابخانه و کانال های اطلاع رسانی :                     

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus