درحال بارگذاري...
كتابخانه ديجيتال دانشگاه صنعتی شریف

به كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف خوش آمديد. براي جستجو در منابع كتابخانه مي توانيد از جستجوي سريع، جستجوي ساده و نيز جستجو پيشرفته جهت محدود كردن جستجوي خود استفاده نماييد يا مي توانيد از فهرست مجموعه ها، يك مجموعه را انتخاب نموده و در آن به طور مجزا جستجو نماييد.

  فهرست مجموعه ها

  اطلاعات و آمار
  کل منابع: 132438
  کل مقاله ها: 3894
  کل کتابها: 110753
  کل پایان نامه ها: 15517
  کل موضوعات: 120176
  کل محتوای دیجیتال: 31045
  کل نسخه های منابع: 177081
  کل کاربران: 8652

  خبرها