درحال بارگذاري...

دسترسی به ما

جهت کسب اطلاعات در مورد خدمات کتابخانه به پرسش های متداول مراجعه فرمایید.

 

درضمن برای ارسال پیشنهادات و نظرات خود می توانید از فرم تماس مقابل استفاده فرمایید.

 كتابخانه مركزي

دانشگاه صنعتي شريف
خيابان آزادي
صندوق پستي: 11155-1864
تهران، ايران

وب: library.sharif.ir
تلفن: (021) 6600-5817
تلفن: (021) 6616-5101
فكس: (021) 6600-5817
نشاني الكترونيكي: library@sharif.edu

رئيس گروه خدمات كتابداري و اطلاع رساني
نشاني الكترونيكي: lib_circ@sharif.ir
تلفن(021) 6616-5121

ارسال پيام

نام

پست الكترونيكي

موضوع

متن پيام

موقعيت جغرافيايي كتابخانه