درحال بارگذاري...
اقتصاد فطری
2605 مرتبه مشاهده شده

اقتصاد فطری

اسلامی، ابوالفضل.

  1. شماره راهنما: BP 230 .2 .E8
  2. پدیدآور: اسلامی، ابوالفضل.
  3. عنوان:اقتصاد فطری / تألیف ابوالفضل اسلامی.
  4. ناشر:1374.
  5. توصیف ظاهری:348 ص
  6. یادداشت:کتابنامه به‌صورت زیرنویس
  7. موضوع:اسلام و اقتصاد.
  8. موضوع:اسلام و مالکیت.
  9. موضوع:اسلام و دولت.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها