درحال بارگذاري...
جنبش عدم تعهد از آغازتا سال 1985
1491 مرتبه مشاهده شده

جنبش عدم تعهد از آغازتا سال 1985

عبدالرشیدی، علی اکبر.

  1. شماره راهنما: D 843 .A2
  2. پدیدآور: عبدالرشیدی، علی اکبر.
  3. عنوان:جنبش عدم تعهد از آغازتا سال 1985 / علی اکبر عبدالرشیدی.
  4. ناشر:تهران : سروش، 1365.
  5. توصیف ظاهری:432،[23]ص.: مصور
  6. یادداشت:کتابنامه: ص. [431] - 432
  7. موضوع:عدم تعهد- تاریخ.
  8. موضوع:عدم تعهد - کشورهای در حال رشد.
  9. موضوع:ایران - عدم تعهد.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها