درحال بارگذاري...
اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار
1359 مرتبه مشاهده شده

اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار

هاشمي رفسنجاني، اكبر.

  1. شماره راهنما: DS 298 .H3
  2. پدیدآور: هاشمي رفسنجاني، اكبر.
  3. عنوان:اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار.
  4. ناشر:[تهران] : فراهاني، 1346.
  5. توصیف ظاهری:581ص.: مصور
  6. موضوع:اميركبير، تقي، 1220-1268.
  7. موضوع:ايران-- تاريخ-- قاجاريان.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها