درحال بارگذاري...
امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار
4993 مرتبه مشاهده شده

امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار

هاشمی رفسنجانی، اکبر.

  1. شماره راهنما: DS 298 .H3
  2. پدیدآور: هاشمی رفسنجانی، اکبر.
  3. عنوان:امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار.
  4. ناشر:[تهران] : فراهانی، 1346.
  5. توصیف ظاهری:581ص.: مصور
  6. موضوع:امیرکبیر، تقی، 1220-1268.
  7. موضوع:ایران-- تاریخ-- قاجاریان.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها