درحال بارگذاري...
توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران
570 مرتبه مشاهده شده

توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

رفیع‌پور، فرامرز

 1. شماره راهنما: DSR 1586 .R3
 2. پدیدآور: رفیع‌پور، فرامرز 1320-.
 3. عنوان:توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران / فرامرز رفیع‌پور.
 4. ناشر:تهران : دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، 1376.
 5. توصیف ظاهری:ج.: مصور، جدول، نمودار
 6. فروست:انتشارات دانشگاه شهید بهشتی؛ 272
 7. یادداشت:کتابنامه
 8. چکیده:ج.1. آناتومی جامعه: مفاهیم اساسی جامعه شناسی کاربردی.- ج.2. توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی آن
 9. موضوع:ایران-- اوضاع اجتماعی-- 1358 -.
 10. موضوع:رشد اجتماعی-- ایران.
 11. موضوع:ایران-- سیاست و حکومت-- 1358 -.
 12. موضوع:انقلاب-- جنبه‌های جامعه‌شناختی.
 13. موضوع:ایران-- تاریخ-- جمهوری اسلامی، 1358 -.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها