درحال بارگذاري...
مالتوس و دومارکس
531 مرتبه مشاهده شده

مالتوس و دومارکس

سووی، آلفرد،

 1. شماره راهنما: HB 871 .S2419
 2. پدیدآور: سووی، آلفرد، 1898- Sauvy, Alfred
 3. عنوان:مالتوس و دومارکس / آلفرد سووی؛ ترجمه ابراهیم صدقیانی.
 4. ناشر:تهران : امیرکبیر، 1357.
 5. توصیف ظاهری:249 ص
 6. یادداشت:ع. اصلی:Malthus et les deux Marx
 7. موضوع:مالتوس، تامس رابرت، 1766-1834.
 8. موضوع:مارکس، کارل، 1818-1883.
 9. موضوع:جمعیت.
 10. موضوع:تنظیم خانواده.
 11. موضوع:رشد اقتصادی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها