درحال بارگذاري...
اصول بیوشیمی
1393 مرتبه مشاهده شده

اصول بیوشیمی

دانیال زاده، آلبرت.

  1. شماره راهنما: QP 514 .2 .D32
  2. پدیدآور: دانیال زاده، آلبرت.
  3. عنوان:اصول بیوشیمی / آلبرت دانیال زاده، با همکاری خلیل زارعیان.
  4. ویرایش:چاپ دوم.
  5. ناشر:تهران : مرکزنشردانشگاهی، -1363.
  6. توصیف ظاهری:ج.: مصور
  7. فروست:مرکز نشردانشگاهی؛ 49: بیوشیمی؛ 3: مرکز نشر دانشگاهی؛ 542: شیمی و مهندسی شیمی؛ 51
  8. یادداشت:عنوان جلد دوم: اصول زیست شیمی
  9. موضوع:زیست شیمی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها