درحال بارگذاري...
بتن شناسی (خواص بتن)
3377 مرتبه مشاهده شده

بتن شناسی (خواص بتن)

نویل، آدم

  1. شماره راهنما: TA 439 .N4819
  2. پدیدآور: نویل، آدم Neville, Adam M
  3. عنوان:بتن شناسی (خواص بتن) / نویل، هرمز فامیلی.
  4. ناشر:تهران : جهاد دانشگاهی ( دانشگاه علم و صنعت ایران)، 1368.
  5. توصیف ظاهری:ق. 973ص.: جدول، نمودار
  6. فروست:جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران؛ شماره 314
  7. یادداشت:ع. به انگلیسی: Properties of concret
  8. موضوع:بتون.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها