درحال بارگذاري...
آلودگی هوا
731 مرتبه مشاهده شده

آلودگی هوا

پرکینز، هنری کرافورد

  1. شماره راهنما: TP 883 .P4519
  2. پدیدآور: پرکینز، هنری کرافورد Perkins, Henry Crawford
  3. عنوان:آلودگی هوا / [تالیف هنری پرکینز]؛ ترجمه منصور غیاث‌الدین.
  4. ناشر:تهران : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1373.
  5. توصیف ظاهری:دوازده، 509 ص.: مصور، جدول، نمودار
  6. فروست:انتشارات دانشگاه تهران؛ 1948
  7. یادداشت:عنوان اصلی:Air pollution
  8. یادداشت:واژه‌نامه
  9. یادداشت:کتابنامه
  10. موضوع:هوا - آلودگی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها