درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
حل جریان تراکم پذیر آشفته حول اجسام نامتقارن دوبعدی
1120 مرتبه مشاهده شده

حل جریان تراکم پذیر آشفته حول اجسام نامتقارن دوبعدی

کلیچ، محمدرضا.

 1. شماره پایان نامه:33444
 2. کد دانشکده:45
 3. پديدآور: کلیچ، محمدرضا.
 4. عنوان:حل جریان تراکم پذیر آشفته حول اجسام نامتقارن دوبعدی.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379.
 8. نام دانشکده:مهندسی هوافضا
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (آیرودینامیک)
 10. یادداشت:126ص0: تصویر (رنگی)، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: معادله رینولدز Reynolds Equation
 12. توصیفگر: جریان تراکم پذیر Compressible Flow
 13. توصیفگر: فلزات سنگین Heavy Metals
 14. توصیفگر: شبکه های بی سازمان Unstructured Grids
 15. توصیفگر: مدل آشفتگی اسپالارت - آلماراس Spalart-Almaras Turbulence Model
 16. توصیفگر: جسم نامتقارن دوبعدی Two-Dimentional Nonasymmetric Body
 17. استاد راهنما. طیبی رهنی، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها