درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کمانش پوسته های استوانه ای جدار نازک ترکدار تحت فشار داخلی
4203 مرتبه مشاهده شده

کمانش پوسته های استوانه ای جدار نازک ترکدار تحت فشار داخلی

وزیری، اشکان.

 1. شماره پایان نامه:33695
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: وزیری، اشکان.
 4. عنوان:کمانش پوسته های استوانه ای جدار نازک ترکدار تحت فشار داخلی.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:مهندسی عمران
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (مهندسی سازه)
 10. یادداشت:171ص0: تصویر (رنگی)، جدول، نمودار، کتابنامه
 11. یادداشت:(همراه بایک عدد CD)
 12. توصیفگر: کمانش پوسته ها Shells Buckling
 13. توصیفگر: پوسته های ترکدار Cracked Shells
 14. توصیفگر: پایداری پوسته Shell Stability
 15. توصیفگر: پوسته های مرکب Composite Shells
 16. توصیفگر: مکانیک شکست Fracture Mechanics
 17. توصیفگر: فشار داخلی Internal Pressure
 18. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها