درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی سخت افزاری کنترل کننده منطقی برنامه پذیر فازی (PLCفازی)
1875 مرتبه مشاهده شده

طراحی سخت افزاری کنترل کننده منطقی برنامه پذیر فازی (PLCفازی)

احمدی، مهدی.

 1. شماره پایان نامه:34552
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: احمدی، مهدی.
 4. عنوان:طراحی سخت افزاری کنترل کننده منطقی برنامه پذیر فازی (PLCفازی).
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382.
 8. نام دانشکده:مهندسی برق
 9. گرایش:کارشناسی ارشد(کنترل)
 10. یادداشت:197ص0: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC)
 12. توصیفگر: منطق فازی Fuzzy Logic
 13. توصیفگر: پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP)
 14. توصیفگر: نمودار نردبانی Ladder Diagram
 15. توصیفگر: واسط ورودی هوشمند Intelligent Input Interface
 16. توصیفگر: واسط خروجی هوشمند Intelligent Output Interface
 17. استاد راهنما. ساداتی، ناصر،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها