درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی و مقایسه عملکرد قابهای خمشی بتن آرمه طراحی شده مطابق ویرایش قدیم و جدید آیین نامه 2800
3440 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی و مقایسه عملکرد قابهای خمشی بتن آرمه طراحی شده مطابق ویرایش قدیم و جدید آیین نامه 2800

آیتی، روزبه.

 1. شماره پایان نامه:34787
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: آیتی، روزبه.
 4. عنوان:ارزیابی و مقایسه عملکرد قابهای خمشی بتن آرمه طراحی شده مطابق ویرایش قدیم و جدید آیین نامه 2800.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1382
 8. نام دانشکده:مهندسی عمران
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (زلزله)
 10. یادداشت:170ص0: جدول، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: ارزیابی عملکرد Performance Evaluation
 12. توصیفگر: آیین نامه طرح مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد شماره 2800 ایران) Earthquake Code 2800
 13. توصیفگر: آیین نامه آژانس مدیریت بحران فدرال شماره 273 Federal Emergency Management Agency (FEMA)273 Code
 14. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis
 15. توصیفگر: قاب بتنی مسلح Reinforced Concrete Frame
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها