درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ارتعاش یک ورق چندلایه گرافیتی در مقیاس نانو با استفاده از مدلسازی ساختاری بر اساس مکانیک محیط پیوسته معادل
3328 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارتعاش یک ورق چندلایه گرافیتی در مقیاس نانو با استفاده از مدلسازی ساختاری بر اساس مکانیک محیط پیوسته معادل

بهفر، کامبیز.

 1. شماره پایان نامه:35406
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: بهفر، کامبیز.
 4. عنوان:بررسی ارتعاش یک ورق چندلایه گرافیتی در مقیاس نانو با استفاده از مدلسازی ساختاری بر اساس مکانیک محیط پیوسته معادل.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1383.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (زلزله)
 9. یادداشت:99ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ خلاصه به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: نظریه پوسته Shell Theory
 11. توصیفگر: ارتعاش Vibration
 12. توصیفگر: ضریب کشسانی Elastisity Modulus
 13. توصیفگر: نانوساختار Nanostructure
 14. توصیفگر: سختی خمشی Bending Stiffness
 15. توصیفگر: ورق گرافنی Graphene Sheet
 16. توصیفگر: فولرین Fullerene
 17. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،
 18. استاد راهنما. نقدآبادی، رضا،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها