درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
امضای دیجیتال هم ریخت امن
2244 مرتبه مشاهده شده

امضای دیجیتال هم ریخت امن

فیاض شاهاندشتی، سیامک.

 1. شماره پایان نامه:35584
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: فیاض شاهاندشتی، سیامک.
 4. عنوان:امضای دیجیتال هم ریخت امن.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1383
 7. نام دانشکده:مهندسی برق
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (مخابرات رمز)
 9. یادداشت:84ص0: تصویر، جدول، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: امضای دیجیتالی Digital Signature
 11. توصیفگر: امضای هم ریخت Homomorphic Signature
 12. توصیفگر: امضای جبری Algebraic Signature
 13. توصیفگر: امضای تراگذر Transitive Signature
 14. توصیفگر: امنیت قابل اثبات Provable Security
 15. توصیفگر: زوج گروه دوخطی Bilinear Group Pair
 16. توصیفگر: نگاشت دوخطی Bilinear Map
 17. استاد راهنما. سلماسی زاده، محمود،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها