درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی
3810 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی

والامنش، وحید.

 1. شماره پایان نامه:35978
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: والامنش، وحید.
 4. عنوان:ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1384
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:241ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: شاخص خرابی Damage Index
 11. توصیفگر: تحلیل استاتیکی Static Analysis
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: شتاب نگاشت افزاینده Intensifying Accelerogram
 14. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 فهرست نقدها