درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غیرارتجاعی سازه های دارای پی مدفون
10039 مرتبه مشاهده شده

اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غیرارتجاعی سازه های دارای پی مدفون

محصولی، مجتبی.

 1. شماره پایان نامه:37058
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: محصولی، مجتبی.
 4. عنوان:اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غیرارتجاعی سازه های دارای پی مدفون.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1385.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (زلزله)
 9. یادداشت:310ص0: تصویر، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: بر هم کنش خاک - سازه Soil-Structure Interaction
 11. توصیفگر: شکل پذیری Ductility
 12. توصیفگر: ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor
 13. توصیفگر: پی مدفون Embedded Foundation
 14. توصیفگر: اندرکنش حرکت شناسی Kinematics Interaction
 15. توصیفگر: بر هم کنش اینرسی Inertial Interaction
 16. استاد راهنما. قناد، محمد علی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها