درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی در مقایسه با روش تحلیل دینامیکی طیفی
3308 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی در مقایسه با روش تحلیل دینامیکی طیفی

رضوی، سید محمد.

 1. شماره پایان نامه:37770
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: رضوی، سید محمد.
 4. عنوان:ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی در مقایسه با روش تحلیل دینامیکی طیفی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1386
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (مهندسی زلزله)
 9. یادداشت:190ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: تحلیل طیفی Spectral Analysis
 11. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 12. توصیفگر: شاخص خرابی Damage Index
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها