درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بهینه سازی توابع شتاب زمان دوام با استفاده از الگوریتم های کلاسیک و ابتکاری
3167 مرتبه مشاهده شده

بهینه سازی توابع شتاب زمان دوام با استفاده از الگوریتم های کلاسیک و ابتکاری

نوذری، امین.

 1. شماره پایان نامه:38234
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: نوذری، امین.
 4. عنوان:بهینه سازی توابع شتاب زمان دوام با استفاده از الگوریتم های کلاسیک و ابتکاری.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1386
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:215ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: شتاب نگاشت افزاینده Intensifying Accelerogram
 13. توصیفگر: بهینه سازی Optimization
 14. توصیفگر: الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها