درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل لرزه ای غیرخطی مخازن فولادی روزمینی به کمک روش زمان دوام
4005 مرتبه مشاهده شده

تحلیل لرزه ای غیرخطی مخازن فولادی روزمینی به کمک روش زمان دوام

واعظی، دانیال.

 1. شماره پایان نامه:38560
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: واعظی، دانیال.
 4. عنوان:تحلیل لرزه ای غیرخطی مخازن فولادی روزمینی به کمک روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 9. یادداشت:149ص0: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه، چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: مدل اجزای محدود Finite Element Model
 11. توصیفگر: تحلیل لرزه ای غیرخطی Nonlinear Seismic Analysis
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: مخزن های روی زمین On-Ground Tanks
 14. توصیفگر: تحلیل لرزه ای خطی Linear Seismic Analysis
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها