درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای ساختمان های فلزی موجود
8724 مرتبه مشاهده شده

کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای ساختمان های فلزی موجود

بزمونه، امیر علی Bazmooneh, Amir Ali

 1. شماره پایان نامه:39192
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: بزمونه، امیر علی
 4. عنوان:کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای ساختمان های فلزی موجود.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1387.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش: زلزله
 10. توصیف ظاهری:529ص.: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: تحلیل خطر Hazard Analysis
 14. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 15. توصیفگر: قاب خمشی Moment Resistance Frame
 16. توصیفگر: مهاربندی هم محور Concentric Bracing
 17. توصیفگر: رفتار هیسترزیس Hysteresis Behavior
 18. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها