درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی روش آنالیز زمان دوام در ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی
4759 مرتبه مشاهده شده

بررسی روش آنالیز زمان دوام در ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی

تاجمیر ریاحی، حسین Tajmir Riahi, Hossein

 1. شماره پایان نامه:39433
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: تاجمیر ریاحی، حسین
 4. عنوان:بررسی روش آنالیز زمان دوام در ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:دکتری
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:205ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis
 12. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. توصیفگر: شاخص خرابی Damage Index
 15. توصیفگر: اندازه شدت Intensity Measure
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها