درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های متعارف با دیوار باربر بتنی با استفاده از روش زمان دوام
4028 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های متعارف با دیوار باربر بتنی با استفاده از روش زمان دوام

فهیمی فرزام، مازیار Fahimi Farzam, Maziar

 1. شماره پایان نامه:40490
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: فهیمی فرزام، مازیار
 4. عنوان:ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های متعارف با دیوار باربر بتنی با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1388.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:250ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 12. توصیفگر: ظرفیت بارپذیری Bearing Capacity
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. توصیفگر: محصورکردن Confinement
 15. توصیفگر: اثر مودهای بالاتر Higher Mode Effect
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها