درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای پل ها
7230 مرتبه مشاهده شده

کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای پل ها

غفاری، اسماعیل Ghaffari, Esmaeil

 1. شماره پایان نامه:41069
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: غفاری، اسماعیل
 4. عنوان:کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای پل ها.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:132ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: تحلیل لرزه ای Seismic Analysis
 12. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 13. توصیفگر: پل ها Bridges
 14. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 15. $item.subfieldsMap.e اسمعیل پوراستکانچی، همایون.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها