درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مدل سازی رفتار استاتیکی و دینامیکی دیوار با سیستم بلوک سفالی شیاری بدون ملات پس چسبانیده شده با درجه تسطیح بالا
2661 مرتبه مشاهده شده

مدل سازی رفتار استاتیکی و دینامیکی دیوار با سیستم بلوک سفالی شیاری بدون ملات پس چسبانیده شده با درجه تسطیح بالا

محمودی، مصطفی Mahmoodi, Mostafa

 1. شماره پایان نامه:41762
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: محمودی، مصطفی
 4. عنوان:مدل سازی رفتار استاتیکی و دینامیکی دیوار با سیستم بلوک سفالی شیاری بدون ملات پس چسبانیده شده با درجه تسطیح بالا.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1389.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:157ص.: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: رفتار استاتیکی Static Behavior
 12. توصیفگر: رفتار دینامیکی Dynamic Behavior
 13. توصیفگر: دیوار سفالی سنتی Traditional Hollow Clay Brick Wall
 14. توصیفگر: دیوار سفالی شیاری Grooved Shape Hollow Clay Brick Wall
 15. توصیفگر: ریزمدل سازی با جزئیات Detailed Micro-Modeling
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها