درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی کنترل کننده های زمان ناوردای پیوسته برای ایجاد حرکت های راه رفتن و دویدن متناوب و پایدارنمایی در ربات های دوپای صفحه ای
2600 مرتبه مشاهده شده

طراحی کنترل کننده های زمان ناوردای پیوسته برای ایجاد حرکت های راه رفتن و دویدن متناوب و پایدارنمایی در ربات های دوپای صفحه ای

اکبری حامد، کاوه Akbari Hamed, Kaveh

 1. شماره پایان نامه:41857
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: اکبری حامد، کاوه
 4. عنوان:طراحی کنترل کننده های زمان ناوردای پیوسته برای ایجاد حرکت های راه رفتن و دویدن متناوب و پایدارنمایی در ربات های دوپای صفحه ای.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی برق
 8. مقطع:دکتری
 9. گرایش:کنترل
 10. یادداشت:167ص.: جدول، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: ربات دوپا Bipedal Robot
 12. توصیفگر: کنترل دوسطحی Two Level Control
 13. توصیفگر: دویدن Running
 14. توصیفگر: ربات راه رونده Walking Robot
 15. توصیفگر: ربات های تک پا Monopedal Robots
 16. توصیفگر: پایدارسازی نمایی Exponential Stability
 17. توصیفگر: نگاشت بازگشتی پوانکاره Poincare Return Map
 18. توصیفگر: الگوریتم مسیریابی غیرهولونومیک یرخط Online Nonholonomic Motion Planning Algorithm
 19. استاد راهنما. ساداتی، ناصر

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها