درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای برج های خنک کننده بتنی
4533 مرتبه مشاهده شده

کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای برج های خنک کننده بتنی

تواضع، حسنعلی Tavazo, Hassanali

 1. شماره پایان نامه:41999
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: تواضع، حسنعلی
 4. عنوان:کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای برج های خنک کننده بتنی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:118ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: تحلیل لرزه ای Seismic Analysis
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: برج خنک کننده بتنی Concrete Cooling Tower
 14. توصیفگر: سازه های پوسته ای Shell Structures
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها